chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia

Đề cử ông Vương Đình Huệ để bầu Chủ tịch Quốc hội

Đề cử ông Vương Đình Huệ để bầu Chủ tịch Quốc hội

Tin tức

Chiều 30/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Miễn nhiệm Chủ tịch QH khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Miễn nhiệm Chủ tịch QH khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Tin tức

Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV với bà Nguyễn Thị Kim Ngân có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Lên đầu trang
Top