Reatimes.vn

TAG:

chữ tín trong kinh doanh

  • 09/10/2019, 06:30

    Thương hiệu lớn nhất

    Thương hiệu lớn nhất

    Người Việt có câu: Khôn ngoan chẳng lọ thật thà, có thể ra đời khi xuất hiện nghề buôn. Câu này phản ánh triết lý quan trọng mà người theo nghề buôn bán xưa tôn thờ, là phải làm ngay, ăn thật thì mới sống được với nghề.


TOP