chưa đủ điều kiện chuyển nhượng

Bắc Giang “cảnh báo” những dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng

Bắc Giang “cảnh báo” những dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng

Tin tức

Trong số 55 dự án nhà ở, khu đô thị, khu dân cư mới đang thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 22 dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng.

Lên đầu trang
Top