cơ hội phát triển bất động sản vùng ven

Quỹ đất vùng ven "rộng cửa" đón nhà đầu tư

Quỹ đất vùng ven "rộng cửa" đón nhà đầu tư

Thị trường

Với chiến lược quy hoạch vùng rõ ràng, những khu vực ven TP lớn như Hà Nội và TP.HCM đang tạo ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp bất động sản lên kế hoạch mở rộng kinh doanh, phát triển đầu tư bằng việc đón lõng thị trường thông qua chuẩn bị quỹ đất chờ thời phát triển.

Lên đầu trang
Top