Reatimes.vn

Có những cây bút không bắt nguồn từ sứ mệnh của những người làm báo

Có những cây bút không bắt nguồn từ sứ mệnh của những người làm báo

Đó là nhận định của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An, sáng 17/4. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định đây là vấn đề cần nhanh chóng khắc phục, đẩy lùi trong thời gian tới.
10:47, 18/04/2018

Dự hội nghị có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trương Minh Tuấn, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Thuận Hữu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương cùng hơn 500 nhà báo đại diện Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong cả nước, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Năm 2017, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự cố gắng nỗ lực của toàn thể hội viên, Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận trên các lĩnh vực, thực hiện tốt Luật Báo chí. Các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động và sáng tạo, phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động của tổ chức Hội.

Năm 2018, các cấp Hội tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt Luật Báo chí 2016, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao sự đóng góp hiệu quả của giới báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam. Báo chí đã tích cực phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi thiết thực; đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận những nỗ lực và sự đóng góp quan trọng của báo chí, của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam trong sự nghiệp Cách mạng; quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện để báo chí phát triển và mong muốn đội ngũ người làm báo không ngừng phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt sứ mệnh vẻ vang và cao cả của mình, xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

“Nhiệm vụ của Hội Nhà báo là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ. Có như thế thì Hội Nhà báo mới làm tròn nhiệm vụ của mình và những người làm báo mới phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt Cách mạng", Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đánh giá cao những nỗ lực sáng tạo của Hội Nhà báo Việt Nam trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc triển khai thực hiện Luật báo chí 2016, 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam”.  

Chủ tịch Hội Nhà báo - Thuận Hữu - phát biểu

Chủ tịch Hội Nhà báo - Thuận Hữu - phát biểu

Bên cạnh những ưu điểm và thành tích đạt được, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động báo chí và Hội Nhà báo vẫn còn những thiếu sót, khuyết điểm cần sớm khắc phục trong thời gian tới.

Đó là một số cơ quan báo chí thông tin không đúng với tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ, thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân, thông tin sai sự thật, gây phương hại đến lợi ích quốc gia, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân.

Có một bộ phận những người cầm bút có biểu hiện suy thoái, có những bài báo không mang tính dẫn dắt dư luận mà đôi khi có tác dụng xấu. Vẫn còn tình trạng hội viên, nhà báo vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Có những cây bút không bắt nguồn từ sứ mệnh của những người làm báo mà vì tiền, vì lợi, vì danh, vì sự tác động của lợi ích nhóm dẫn đến tha hóa. "Đây là vấn đề chúng ta cần khắc phục đẩy lùi trong thời gian tới", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.  

Ông Hồ Quang Lợi phát biểu

Ông Hồ Quang Lợi phát biểu

Với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó công nghệ thông tin và truyền thông phát triển rất nhanh, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống xã hội, ông Võ Văn Thưởng khẳng định, các cơ quan báo chí phải nhận thức rõ những xu thế mới là: Thông tin có tính tương tác trực tiếp, thông tin điện tử với mô hình truyền thông đa phương tiện sẽ tiếp tục phát triển mạnh. Vì vậy, báo chí phải chủ động, đổi mới để có bước phát triển theo hướng này. Các cơ quan báo chí và người làm báo cần tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trong đó, cần giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nêu cao tinh thần cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ vào cuộc sống.

Hội Nhà báo cần chú trọng công tác chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ người làm báo có tính chiến đấu, có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn nghiệp vụ; không ngừng học tập, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, cập nhật công nghệ làm báo hiện đại, để có những tác phẩm báo chí thấm đẫm tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tính nhân văn, nghiêm túc thực hiện Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Hội Nhà báo Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, động viên, cỗ vũ người làm báo hoàn thành tốt trọng trách của mình, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". 

a

33 tập thể và 152 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội đã được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ và Bằng khen

Chú trọng công tác chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ người làm báo có tính chiến đấu, có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn nghiệp vụ; không ngừng học tập, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, cập nhật công nghệ làm báo hiện đại, để có những tác phẩm báo chí thấm đẫm tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tính nhân văn, nghiêm túc thực hiện Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam.

Nhân dịp này, 33 tập thể và 152 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội đã được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ và Bằng khen. Trước đó, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã tổ chức  Hội nghị tập huấn công tác nghiệp vụ, công tác văn phòng cho cán bộ, hội viên của Hội Nhà báo 63 tỉnh, thành phố và các Liên Chi hội trên địa bàn toàn quốc.

 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP