cổ phiếu CII

Cổ phiếu giảm sâu, CII muốn mua cổ phiếu quỹ để bình ổn giá

Cổ phiếu giảm sâu, CII muốn mua cổ phiếu quỹ để bình ổn giá

Tài chính bất động sản

Giá cổ phiếu CII đang lao dốc mạnh và hiện đang ở mức đáy trong vòng hơn 1 năm qua...

CII phát hành tiếp 300 tỷ đồng trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động

CII phát hành tiếp 300 tỷ đồng trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động

Tài chính bất động sản

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM vừa phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng giá trị trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, có mệnh giá 100.000đồng/trái phiếu.

Lên đầu trang
Top