TAG:

cơm nồi đồng

04/08/2020, 09:29 GMT+7
  • 11/11/2019, 06:30

    Ơ, thế chả lẽ lại như cũ à?

    Ơ, thế chả lẽ lại như cũ à?

    Giờ cái nồi cơm điện xuất hiện. Tiện thì hết sức tiện, hiện đại cũng hết nhẽ, nhưng nó như sinh sản vô tính, mười nồi như chục. Tất nhiên là với người bình thường, chứ người đoảng vẫn có nồi khô nồi nhão.

Thương hiệu nổi bật

TOP