Reatimes.vn

Công nhận 2 thành phố là đô thị loại II

Công nhận 2 thành phố là đô thị loại II

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận 2 thành phố: Bến Tre và Hà Tĩnh là đô thị loại II.
15:02, 16/02/2019
TP. Hà Tĩnh (trên) và TP. Bến Tre (dưới)

TP. Hà Tĩnh (trên) và TP. Bến Tre (dưới)

Cụ thể, tại Quyết định số 174/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Bến Tre là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bến Tre.

Những năm qua, TP. Bến Tre đã phát huy mạnh mẽ tiềm năng lợi thế, huy động mọi nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển thương mại, du lịch. Kinh tế xã hội của thành phố đã có những bước phát triển mới, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đặc biệt, kết cấu hạ tầng đô thị của thành phố trong những năm qua đã phát triển mạnh, góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh.

Cùng với TP. Bến Tre, tại Quyết định số 175/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, TP. Hà Tĩnh được công nhận đô thị loại III vào năm 2007. Sau hơn 11 năm được nâng lên đô thị loại II, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp hướng dẫn, giúp đỡ của các sở ngành cấp tỉnh, TP. Hà Tĩnh đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị.

Đến nay, kinh tế thành phố phát triển với tốc độ tăng trưởng cao liên tục, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, cơ sở kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới; văn hoá - xã hội có chuyển biến tiến bộ; hệ thống chính trị được củng cố, giữ vững ổn định chính trị, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện…

Việc công nhận thành phố Bến Tre và TP. Hà Tĩnh là đô thị loại II phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đáp ứng với nguyện vọng của nhân dân hai thành phố. Đồng thời, đây là điều kiện quan trọng để tạo lập vị thế, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai thành phố.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP