công ty cổ phần cấp nước thừa thiên - huế

HueWaco và cảnh báo căn bệnh độc quyền!

HueWaco và cảnh báo căn bệnh độc quyền!

Nghiên cứu - Phản biện

Rõ ràng HueWaco biết là hệ thống kỹ thuật của nhà máy nước cũ nát, thậm chí là mục rữa từ lâu nhưng không xử lý; cùng với đó là nguồn nước không bảo đảm để dẫn đến hậu quả bắt “thượng đế” của mình phải gánh chịu.

Người dân Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô phải uống nước bẩn

Người dân Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô phải uống nước bẩn

Tin tức

Người dân Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phải uống nước bẩn do Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên - Huế (HueWaco) cung cấp.

Lên đầu trang
Top