coronavirus

 Chloroquine là gì?

Chloroquine là gì?

Chuyện của thầy Thanh Cảnh

Thật may mắn cho chúng ta, họ đã tìm ra cách sử dụng một trong những thứ thuốc cổ điển, rẻ tiền, dễ sản xuất, phối hợp với vài thứ thuốc kháng virus khác điều trị hiệu quả căn bệnh đang làm cả thế giới lo sợ này.

Hanoi hotels close in droves as coronavirus hits bookings

Hanoi hotels close in droves as coronavirus hits bookings

Market

Hotels across Hanoi are closing up shop and letting staff go as the coronavirus outbreak slashes both tourist and revenue numbers.

Lên đầu trang
Top