TAG:

đại thi hào Nguyễn Du

 • 18/05/2021, 14:00

  Nguyễn Du với tác phẩm kệ dẫn về vị quốc sư triều Lý

  Nguyễn Du với tác phẩm kệ dẫn về vị quốc sư triều Lý

  Dân ta có câu “nhất thành cảm cách”. Theo dấu bước chân hóa duyên của Ngài, có những điều còn khuất lấp trong lịch sử Phật giáo giai đoạn này và sự tiếp biến của đạo Phật ở Việt Nam thời Lý dần được mở ra, sáng tỏ.

 • 26/03/2021, 14:00

  Níp kim cương

  Níp kim cương

  Tất cả mọi pháp chỉ có nơi sinh lão bệnh tử với vô thường, khổ, vô ngã và ngã. Đức Phật phải học từ cuộc đời với mọi bài pháp của dòng đời. Trở thành chúng sanh, ngã, nhân, thọ giả.

 • 08/02/2020, 06:30

  Về Tiên Điền, thăm vườn họ Nguyễn của đại thi hào Nguyễn Du

  Về Tiên Điền, thăm vườn họ Nguyễn của đại thi hào Nguyễn Du

  Khu vườn họ Nguyễn ở Tiên Điền (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) là nơi xưa kia đại thi hào Nguyễn Du viết Truyện Kiều, nay trở thành điểm đến văn hóa trong những ngày du xuân.


TOP