Reatimes.vn

Đắk Nông lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Đắk Nông lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đã ký văn bản thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.
09:30, 06/06/2023

UBND tỉnh Đắk Nông mới đây đã có Quyết định số 684/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tổ công tác có 32 thành viên do ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; 2 Tổ Phó thường trực, gồm ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 01 Tổ phó là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các thành viên còn lại là Giám đốc các Sở, ngành; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Tổ công tác cũng hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ công tác cũng giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ngành và địa phương để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư; đề xuất hướng xử lý những vướng mắc thuộc chức năng của các cấp có thẩm quyền; đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở, ngành, UBND cấp huyện và hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc cho các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng đầu tư trên địa bàn tỉnh…

Phạm vi rà soát của Tổ công tác là hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và dự án đầu tư kinh doanh (bao gồm dự án đầu tư trong nước và dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI).

Đắk Nông nhiều tiềm năng để thu hút đầu tư (Ảnh: Internet)

Về nguyên tắc, chế độ làm việc thì Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm của các thành viên, đảm bảo yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin, giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức có thành viên tham gia. Thành viên Tổ công tác có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động; mỗi thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng trong phạm vi nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công. Tổ trưởng Tổ công tác được sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Tổ phó và thành viên Tổ công tác được sử dụng con dấu của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ được giao của Tổ công tác./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP