Reatimes.vn

TAG:

dân tộc Việt Nam

 • 16/06/2022, 06:15

  Mái đình, cây đa và một dân tộc bước ra từ huyền thoại

  Mái đình, cây đa và một dân tộc bước ra từ huyền thoại

  Dân tộc Việt là một dân tộc có nét bản sắc văn hóa đặc thù, không tương đồng và cũng không giống với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Đó là một dân tộc bước ra từ huyền thoại, từ cổ tích, ca dao...

 • 19/08/2021, 09:23

  Sức sống trường tồn của Cách mạng tháng Tám với dân tộc Việt Nam

  Sức sống trường tồn của Cách mạng tháng Tám với dân tộc Việt Nam

  Dòng chảy truyền thống, hào khí anh hùng của Cách mạng tháng Tám mãi nhịp bước cùng với sự phát triển của dân tộc Việt Nam.

 • 01/09/2019, 11:08

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam

  Trân trọng giới thiệu tới độc giả toàn văn Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019) tổ chức sáng 30/8.

 • 29/09/2018, 06:00

  Truyền thống đạo lý

  Truyền thống đạo lý

  Người Việt luôn khẳng định thế này để nhắc nhở nhau, từ nhiều ngàn năm qua: chim có tổ, người có tông; cây có cội, nước có nguồn.

 • 15/07/2018, 06:01

  Suy nghĩ khi xem kết quả thi...

  Suy nghĩ khi xem kết quả thi...

  Lâu nay chúng ta vẫn hay than thở với nhau là, dân ta không thuộc Sử ta. Trẻ em thuộc Sử tàu hơn Sử ta... Tôi chợt nghĩ, hay có một thế lực thù địch nào đó đang âm mưu bằng những quyển sách sử dở hơi kia để làm cho học sinh chúng ta chán Sử, mù tịt về cha ông đất nước. Mất gốc, vong bản ngay trên chính quê hương mình. Và rồi sẽ dần mất nước... Liệu tôi có suy diễn quá chăng?


TOP