đảng bộ evnnpt

Đảng bộ EVNNPT tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Đảng bộ EVNNPT tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Thông tin doanh nghiệp

Ngày 4/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Lên đầu trang
Top