Reatimes.vn

TAG:

đánh giá thẩm định tác động môi trường

  • 28/12/2017, 20:40

    Dừng gấp và phạt nặng dự án nghìn tỷ của Tập đoàn TH?

    Dừng gấp và phạt nặng dự án nghìn tỷ của Tập đoàn TH?

    Dù đã khởi công 4 tháng, một dự án có quy mô hàng nghỉn tỷ đồng xây dựng trên hơn chục héc-ta của Tập đoàn TH, được ngân hàng Bắc Á tư vấn đầu tư, có khả năng phải dừng lại gấp vì chưa có đánh giá thẩm định tác động môi trường (ĐTM).


TOP