đấu giá đất Đà Nẵng

Đà Nẵng đấu giá nhiều khu đất lớn ở trung tâm thành phố

Đà Nẵng đấu giá nhiều khu đất lớn ở trung tâm thành phố

Đấu giá - Đấu thầu

TP. Đà Nẵng tiếp tục ban hành các Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất lớn trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng: Đấu giá 10 dự án, khu đất để thu hút đầu tư

Đà Nẵng: Đấu giá 10 dự án, khu đất để thu hút đầu tư

Thời sự

UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn năm 2020, với mục đích thu hút đầu tư.

Lên đầu trang
Top