Reatimes.vn

Diễn đàn Bất động sản mùa thu lần thứ 1
Bình Phước: Đôn đốc triển khai đầu tư các dự án nhà ở xã hội

Bình Phước: Đôn đốc triển khai đầu tư các dự án nhà ở xã hội

UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Công văn số 1855/UBND-KT về việc đôn đốc triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.
05:18, 10/06/2023

Theo đó, UBND tỉnh Bình Phước giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai lập, phê duyệt kế hoạch triển khai cụ thể cho việc đầu tư các dự án nhà ở xã hội theo từng năm và theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Theo đó, tỉnh Bình Phước sẽ công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để nghiên cứu đề xuất đầu tư; cân đối bố trí ngân sách địa phương để khuyến khích, ưu đãi thêm, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.

Bên cạnh đó, nghiên cứu phân cấp, đơn giản hóa, rút ngắn các thủ tục hành chính theo thẩm quyền; các địa phương quy định rõ đầu mối thực hiện thủ tục hành chính trong lập, phê duyệt dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn đủ điều kiện được vay theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ, về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp và công bố.

Xem xét, kiểm tra các thủ tục pháp lý, lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ, gửi văn bản đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Xây dựng để theo dõi, tổng hợp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn, trong đó có việc thực hiện bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, đảm bảo chất lượng tương đương với nhà ở thương mại, cơ cấu sản phẩm, giá thành hợp lý để đáp ứng cho người thu nhập thấp, công nhân có cơ hội tiếp cận, cải thiện về nhà ở; bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao của các dự án.

Theo kế hoạch của tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh xây dựng được 10.995 căn hộ (998 căn hộ cho đối tượng thu nhập thấp, 9.998 căn hộ cho đối tượng công nhân khu công nghiệp); giai đoạn 2026 - 2030 xây dựng 33.248 căn hộ (2.498 căn hộ cho đối tượng thu nhập thấp, 30.750 căn hộ cho đối tượng công nhân khu công nghiệp)./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP