Reatimes.vn

Đề xuất bãi bỏ Thông tư hướng dẫn tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Đề xuất bãi bỏ Thông tư hướng dẫn tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 19/2003/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần.
16:40, 27/04/2023

Bộ Tài chính cho biết, ngày 20/3/2003, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2003/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần.

Hiện nay, việc điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn.

Trên cơ sở kết quả rà soát, lấy ý kiến tham gia của một số doanh nghiệp về tình hình thực hiện Thông tư số 19/2003/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần, để thống nhất, đồng bộ cho việc áp dụng pháp luật trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 19/2003/TT-BTC.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP