Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết KĐT sinh thái cao cấp Đan Phượng

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết KĐT sinh thái cao cấp Đan Phượng

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 6878/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng, tỷ lệ 1/500, tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng.
06:01, 06/10/2017

Theo Quyết định, khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch thuộc địa giới hành chính của xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Phía Bắc giáp trục đường Tây Thăng Long, phía Đông Bắc giáp đất canh tác hiện trạng của xã Tân Hội, phía Đông Nam giáp mương thoát nước và đường quy hoạch, phía Tây Nam tiếp giáp đất Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, phía Tây giáp mương nước và tuyến đường quy hoạch.

Tổng diện tích đất khu vực lập quy hoạch khoảng 449.684m2, quy mô dân số khoảng 2.316 người.

Nguyên tắc điều chỉnh, giữ nguyên ranh giới, không làm thay đổi lớn đến tính chất, chức năng, quy mô thành phần trong Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng đã được UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) phê duyệt tại Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung đã thi công xây dựng.

Tuân thủ định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000, Quy hoạch chung thị trấn Phùng tỷ lệ 1/5.000 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Hài hòa với không gian kiến trúc cảnh quan khu vực xung quanh. Đảm bảo khớp nối và không làm ảnh hưởng lớn đến hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật chung khu vực.

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp với quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế và các quy định hiện hành.
Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh được giữ nguyên theo Quy họạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh Hà Tây trước đây phê duyệt tại Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 01/7/2008.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng tỷ lệ 1/500 tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng phù hợp với Quyết định này.

UBND huyện Đan Phượng chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức công bố công khai quy hoạch điều chỉnh để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư DIA triển khai các thủ tục dự án phù hợp đồ án Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 và các nội dung điều chỉnh được phê duyệt theo Quyết định này.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP