Reatimes.vn

TAG:

điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội

  • 29/07/2018, 03:01

    Kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô

    Kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô

    Kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô là dịp quan trọng để TP. Hà Nội tổng kết toàn diện, sâu sắc những thành tựu to lớn và các bài học kinh nghiệm cần rút ra trên chặng đường 10 năm qua để từ đó tiếp tục mạnh mẽ hướng tới tương lai xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp-hiện đại-văn minh.


TOP