Reatimes.vn

Điều chỉnh quy hoạch cấp nước tại Thủ đô

Điều chỉnh quy hoạch cấp nước tại Thủ đô

Phó Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ký Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
14:01, 24/12/2017

Theo Quyết định, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội với tổng diện tích 3.344,47km2 có mở rộng ra vùng phụ cận Thủ đô Hà Nội. Phạm vi lập điều chỉnh Quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của Thủ đô Hà Nội (bao gồm cả khu vực đô thị và nông thôn), diện tích tự nhiên khoảng 3.344,47km2.

Mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ dân cư đô thị trung tâm được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đạt 100% với tiêu chuẩn dùng nước 150-160 lít/người/ngày; tỷ lệ dân cư đô thị vệ tinh đạt 90-100% với tiêu chuẩn dùng nước 120-140 lít/người/ngày; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 90-100% với tiêu chuẩn dùng nước 100-110 lít/người/ngày; giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2020 đạt dưới 18%; đến năm 2030 đạt dưới 15%.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Nội dung nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch gồm: Điều tra, thu thập số liệu và đánh giá thực trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hệ thống hạ tầng kỹ thuật; cập nhật số liệu hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng; xác định mật độ dân cư hiện tại và dự báo tăng trưởng dân số của các khu đô thị, vùng ven đô và nông thôn. Bên cạnh đó, điều tra, thu thập các tài liệu quy hoạch liên quan.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2017, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP. Hà Nội cập nhật Dự án đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy nước Bắc Thăng Long - Vân Trì và Dự án đầu tư xây dựng Trạm cấp nước Dương Nội - Hà Đông vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Hà Nội; đồng thời thực hiện việc lập, thẩm định và trình duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Hà Nội theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, đáp ứng nhu cầu cấp nước trước mắt và lâu dài cho Thủ đô Hà Nội./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP