TAG:

điều chỉnh quy hoạch tổng thể

  • 29/10/2018, 23:30

    Long An: Điều chỉnh quy hoạch tổng thể huyện Đức Huệ đến năm 2020

    Long An: Điều chỉnh quy hoạch tổng thể huyện Đức Huệ đến năm 2020

    Vừa qua, UBND tỉnh Long An tổ chức họp thẩm định điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) huyện Đức Huệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Đức Huệ sẽ là huyện kinh tế biên giới, phát triển năng động về kinh tế công nghiệp, thương mại, văn hóa, du lịch, dịch vụ; gắn liền với trung tâm khu Kinh tế cửa khẩu Long An.


TOP