Reatimes.vn

TAG:

doanh nghiệp có giao dịch liên kết

  • 29/11/2018, 06:00

    Áp trần chi phí lãi vay 20%: “Trói chân” doanh nghiệp bất động sản

    Áp trần chi phí lãi vay 20%: “Trói chân” doanh nghiệp bất động sản

    Thực tế hiện nay, để triển khai dự án, nhiều doanh nghiệp bất động sản thành lập công ty con. Tuy nhiên, theo luật sư Lê Văn Hồi, Giám đốc Công ty Luật My Way cho rằng, mô hình công ty mẹ - con này vô tình bị “trói chân” bởi việc áp trần lãi vay theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.


TOP