Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Đồng Nai thực hiện phản hồi về việc xử lý hồ sơ dự án trên địa bàn tỉnh

Đồng Nai thực hiện phản hồi về việc xử lý hồ sơ dự án trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, thực hiện theo chỉ đạo của trung ương, UBND tỉnh Đồng Nai đã tiến hành rà soát lại tình hình sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
10:09, 07/05/2021

Đối với dự án Diamond Central của công ty Gotec Land tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, mới đây, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3770/UBND-KTN ngày 12/04/2021 về việc xử lý hồ sơ giao đất dự án Nhà ở cao cấp Diamond Central. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên Môi trường rà soát hồ sơ dự án, xác định điều kiện giao đất, cho thuê đất theo thẩm quyền quy định của Luật đất đai năm 2013, Thông tư số 30/20214/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường để lập thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai.

Sau khi rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo UBND tỉnh. Theo đó, dự án Nhà ở cao cấp Diamond Central tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa do Công ty Cổ phần Gotec Land làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 03/08/2017 theo quy định của pháp luật về đầu tư. Hiện nay, Công ty Cổ phần Gotec Land đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục để thực hiện thủ tục xin giao đất thực hiện dự án (Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo tại Văn bản số 1644/STNMT-QH ngày 12/03/2021).

Ngày 26/03/2021, UBND tỉnh đã có báo cáo giải trình Tổng Kiểm toán Nhà nước tại Văn bản số 3091/UBND-KTN và ngày 23/03/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 2965/UBND-KTN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư các nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về đầu tư, đất đai trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang trong quá trình chờ ý kiến phản hồi từ Tổng Kiểm toán Nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trả lời cho các doanh nghiệp có thể tiếp tục tiến hành dự án.

Do vậy, trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo văn bản số 3255/STNMT-QH từ Sở Tài nguyên và Môi trường là tạm thời chưa giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất đối với Dự án Nhà ở cao cấp Diamond Central, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sẽ thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phối cảnh dự án Dimond Central A của Công ty Gotec Land
Phối cảnh dự án Dimond Central A do Công ty cổ phần Gotec Land làm chủ đầu tư

Như vậy, dự án Diamond Central đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ để triển khai dự án. Về mặt nghĩa vụ doanh nghiệp, Gotec Land đã thực hiện các thủ tục cần thiết để được giao đất. Tuy nhiên, hiện tại Trung ương đang chỉ đạo rà soát lại tình hình sử dụng đất của toàn tỉnh Đồng Nai. Việc Trung ương rà soát lại tình hình sử dụng đất tại các địa phương được thực hiện theo định kỳ là điều bình thường trong công tác quản lý đất đai từ trung ương đến địa phương, điều này sẽ dẫn đến các thủ tục sẽ bị chậm trễ, phụ thuộc vào chương trình, kế hoạch làm việc của các cơ quan quản lý nhà nước.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP