Reatimes.vn

TAG:

dự án ODA

 • 18/10/2019, 06:00

  JICA: Việt Nam đang giữ vững nhịp độ tăng trưởng vượt trội

  JICA: Việt Nam đang giữ vững nhịp độ tăng trưởng vượt trội

  Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam nhận định, Việt Nam đang giữ vững nhịp độ tăng trưởng vượt trội và việc hỗ trợ ODA cũng cần phải thay đổi để phù hợp với tình hình mới.

 • 25/06/2017, 21:00

  5 tháng đầu năm, Hà Nội thu hút 104 dự án ODA

  5 tháng đầu năm, Hà Nội thu hút 104 dự án ODA

  Trong 5 tháng đầu năm 2017, thành phố Hà Nội đã thu hút và triển khai 104 dự án ODA với giá trị tài trợ cam kết khoảng 5.063,36 triệu USD. Thời gian tới, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn ODA để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.


TOP