Reatimes.vn

TAG:

dự án tuyến luồng cảng thọ quang

  • 30/10/2018, 23:30

    Đà Nẵng: Tạm dừng dự án tuyến luồng vào cảng Thọ Quang

    Đà Nẵng: Tạm dừng dự án tuyến luồng vào cảng Thọ Quang

    Do không đủ cơ sở pháp lý để thực hiện việc sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải để thanh toán cho nhà đầu tư nên Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng theo hình thức PPP, loại hợp đồng Xây dựng-Thuê dịch vụ-Chuyển giao (BLT) đã bị tạm dừng.


TOP