đưa tin sai sự thật

Xử lý hình sự hành vi trốn cách ly, ém hàng tạo khan hiếm giả

Xử lý hình sự hành vi trốn cách ly, ém hàng tạo khan hiếm giả

Tiêu dùng đô thị

Theo hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, các hành vi như trốn cách ly, "ém" hàng tạo khan hiếm giả... gây ảnh hưởng đến công tác phòng ,chống dịch Covid-19 đều bị xử lý hình sự.

Lên đầu trang
Top