TAG:

duyên vợ chồng

27/09/2020, 14:55 GMT+7
  • 27/04/2019, 06:00

    Nghĩa vợ chồng khi hết duyên...

    Nghĩa vợ chồng khi hết duyên...

    Cuộc sống là trùng trùng duyên khởi và muôn vàn những mảnh ghép cộng sinh. Hạnh phúc hay đau khổ không phải là vấn đề của cá nhân. Đó là mối tương quan duyên nghiệp.

Thương hiệu nổi bật

TOP