Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

TAG:

giãn lãi vay

  • 27/08/2020, 09:43

    Đề xuất kéo dài cơ chế giãn hoãn nợ do Covid-19

    Đề xuất kéo dài cơ chế giãn hoãn nợ do Covid-19

    Dự thảo sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN cho phép kéo dài thời gian phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi vay đến 31/12/2020, nhưng với diễn biến mới của dịch, mốc thời gian này tiếp tục có đề xuất được nới dài hơn.


TOP