Reatimes.vn

Hà Nội: Thành lập Tổ công tác liên ngành xây dựng Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030

Hà Nội: Thành lập Tổ công tác liên ngành xây dựng Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030

UBND Thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ Tổ công tác liên ngành của thành phố xây dựng Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045.
06:16, 14/02/2022

Theo quyết định của UBND Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác là ông Võ Nguyên Phong - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội. Tổ phó Thường trực là Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Luyện Văn Phương.

Ngoài ra, các Tổ phó còn lại là ông Nguyễn Ngọc Tú - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường; Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Thiết.

Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng đánh giá kết quả phát triển nhà ở trên địa bàn theo Chương trình phát triển nhà ở Hà Nội giai đoạn 2012 - 2020, qua đó xác định tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong công tác phát triển nhà ở đối với từng loại hình phát triển nhà ở.

Căn cứ vào các quy định, Tổ công tác được giao đề xuất biện pháp tháo gỡ về cơ chế, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, tài chính, tín dụng... để đưa vào nội dung Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2045.

Ngoài ra, Tổ công tác còn có nhiệm vụ tổng hợp thông tin về quy hoạch, rà soát quỹ đất phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở; cân đối bảo đảm phù hợp các chỉ tiêu Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến năm 2030; dự báo nhu cầu và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2045.

Tổ công tác cũng có nhiệm vụ góp ý xây dựng, hoàn thiện nội dung và dự thảo Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2045 đảm bảo sự thống nhất với định hướng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2045./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP