Reatimes.vn

Diễn đàn Bất động sản mùa thu lần thứ 1
Hà Nội thúc tiến độ các dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng đất dịch vụ

Hà Nội thúc tiến độ các dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng đất dịch vụ

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4905/UBND-ĐT đẩy nhanh tiến độ các dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng đất dịch vụ kế hoạch 2017.
21:44, 10/10/2017

Để sớm hoàn thành công tác giao đất dịch vụ cho người dân theo đúng tiến độ Thành phố đã chỉ đạo, UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã có tỷ lệ giải ngân thấp (Thanh Oai, Quốc Oai, Hoài Đức, Đông Anh, Đan Phượng) khẩn trương đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án GPMB và xây dựng hạ tầng đất dịch vụ năm 2017; chịu trách nhiệm về việc để chậm tiến độ và không thực hiện đúng cam kết giải ngân các dự án GPMB và xây dựng hạ tầng đất dịch vụ năm 2017.

UBND các quận, huyện, thị xã tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm hoàn thành giao đất cho dân; định kỳ ngày 25 hàng tháng tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố. Đôn đốc thu tiền sử dụng đất của các hộ dân và doanh nghiệp (nếu có), chủ động hoàn trả Quỹ phần thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các dự án GPMB và xây dựng hạ tầng đất dịch vụ kế hoạch năm 2017 ứng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố; định kỳ hàng tháng tổ chức giao ban tiến độ với các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã để tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo kịp thời.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố rà soát trình UBND Thành phố phương án điều hoà, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2017 đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp trong tháng 10/2017; phối hợp với Sở Tài chính báo cáo UBND Thành phố cân đối nguồn ứng vốn và tạm hoàn trả cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố trình UBND Thành phố phương án điều hoà, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2017 và cân đối nguồn vốn tạm hoàn trả cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố.

Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ để ứng vốn tại Quỹ và thực hiện giải ngân vốn ứng cho các dự án trong danh mục kế hoạch ứng được UBND Thành phố phê duyệt theo quy định; đôn đốc, thu hồi số vốn đã ứng theo phương án hoàn trả của từng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Xây dựng bố trí quỹ nhà tái định cư cho các hộ dân bị di dời theo đề nghị của UBND các quận.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP