Reatimes.vn

Hà Nội xây dựng chương trình phát triển đô thị thành phố đến năm 2030

Hà Nội xây dựng chương trình phát triển đô thị thành phố đến năm 2030

UBND TP. Hà Nội vừa giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương xây dựng đề cương “Chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Nội đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 và Chương trình phát triển đô thị trung tâm TP. Hà Nội đến năm 2030, định hướng đến năm 2050”, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.
19:41, 10/01/2017

Cụ thể, Chương trình phát triển đô thị TP. Hà Nội là một chương trình quan trọng của thành phố, liên quan chiến lược phát triển đô thị trung tâm và toàn TP. Hà Nội cần nghiên cứu kỹ lưỡng và sớm hoàn thiện, phê duyệt để tổ chức thực hiện. Theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVI, Chương trình phát triển đô thị TP cần phải xin ý kiến của Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy.

Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh minh họa

Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội đồng ý giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc (Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng trực tiếp thực hiện) tổ chức thực hiện Chương trình phát triển đô thị TP khẩn trương xây dựng đề cương, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND TP trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

Về đơn vị tư vấn, đồng ý giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thực hiện. Nên lựa chọn thêm tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm phối hợp thực hiện để đảm bảo tầm nhìn dài hạn và khả thi cho Chương trình; kinh phí trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2017.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cần xác định cụ thể lộ trình, kế hoạch xây dựng Chương trình, nêu rõ các mốc thời gian hoàn thành đề cương, Chương trình (thời gian lập, báo cáo, trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy Ban Thường vụ Thành ủy, thẩm định, trình duyệt); để đảm bảo thủ tục trình UBND TP Hà Nội phê duyệt trong năm 2017.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP