Reatimes.vn

Hà Nội yêu cầu khẩn trương rà soát, đánh giá độc lập các quy định của pháp luật về đầu tư công

Hà Nội yêu cầu khẩn trương rà soát, đánh giá độc lập các quy định của pháp luật về đầu tư công

Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát, đánh giá độc lập thực trạng của hệ thống pháp luật về đầu tư công (luật, nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành), làm rõ những bất cập, vướng mắc để có phương án khắc phục.
20:00, 19/07/2017

Trong nội dung Công văn số 3471/UBND-KT, ban hành ngày 17/7, UBND Thành phố yêu cầu rà soát, đánh giá độc lập các quy định của pháp luật về đầu tư công.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, thực hiện Công văn số 934/TTg-KTTH ngày 06/7/2017 của Chính phủ về việc rà soát, đánh giá độc lập các quy định của pháp luật về đầu tư công, UBND Thành phố giao các Sở: Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Công Thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố, Ban Dân tộc Thành phố; Các

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp, Giao thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Xã hội, cấp nước, thoát nước và môi trường: Căn cứ chức năng nhiệm vụ để rà soát, đánh giá độc lập thực trạng của hệ thống pháp luật về đầu tư công (luật, nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành).

Trong đó, làm rõ những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề xuất các giải pháp khắc phục gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7/2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xong trước ngày 24/7/2017.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP