Reatimes.vn

Hà Nội yêu cầu rà soát quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe công cộng

Hà Nội yêu cầu rà soát quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe công cộng

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Văn bản 3718/UBND-ĐT về Kết quả giám sát tình hình thực hiện quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn.
02:00, 03/08/2017

Theo đó, UBND Thành phố giao các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng rà soát tổng thể, đánh giá, phân tích kỹ những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế trong việc triển khai thực hiện việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới điểm đỗ xe, bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn Thành phố đến năm 2020, đề xuất giải pháp khắc phục.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, có báo cáo tổng thể về việc thực hiện công tác đầu tư, giám sát đánh giá đầu tư đối với tất cả các dự án đã được UBND Thành phố chấp thuận giao nhà đầu tư nghiên cứu thực hiện, các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chậm (hoặc chưa) triển khai thực hiện và các nội dung khác có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của Ban Đô thị - HĐND Thành phố; đề xuất, báo cáo UBND Thành phố.

Một bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn Hà Nội. Ảnh minh họa

Một bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn Hà Nội. Ảnh minh họa

Theo kết luận, Sở Quy hoạch Kiến trúc, UBND các quận, huyện, thị xã trong quá trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu đô thị, các công trình công cộng hỗn hợp, dự án nhà ở cao tầng cần đảm bảo diện tích bãi đỗ xe cho bản thân công trình, khách vãng lai và một phần nhu cầu khu vực xung quanh.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trong quá trình lập đồ án Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần rà soát, đánh giá kỹ hiện trạng quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe công cộng, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cụ thể giải pháp thực hiện, cơ chế, chính sách để việc triển khai thực hiện quy hoạch đảm bảo tính khả thi, thống nhất với quy hoạch ngành, lĩnh vực và quy hoạch xây dựng của Thành phố đã được duyệt; khẩn trương hoàn thiện, trình phê duyệt đồ án theo quy định.

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc đầu tư bến xe, bãi đỗ xe công cộng theo quy hoạch, các bãi đỗ xe tại các khu đô thị, dự án nhà ở cao tầng, công trình công cộng; tham mưu cho UBND Thành phố phương án bố trí điểm trông giữ phương tiện trên vỉa hè, lòng đường trong khu vực các quận nội thành đảm bảo tính ổn định, lâu dài, phù hợp với phương án tổ chức giao thông trong khu vực.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP