TAG:

hái rau khúc

09/08/2020, 09:14 GMT+7
  • 05/02/2020, 06:30

    Rau khúc

    Rau khúc

    Vào mùa bánh khúc ở quê tôi khi xưa nhà nào cũng như có cỗ đám. Người đốt lò, người xay bột, người giã khúc... tiếng thậm thình to nhỏ, thanh trầm, trong đục... rộn rã khắp làng.

Thương hiệu nổi bật

TOP