Reatimes.vn

Hàng viện trợ bị “mắc kẹt“ ở cảng, Tổng cục Hải quan lên tiếng

Hàng viện trợ bị “mắc kẹt“ ở cảng, Tổng cục Hải quan lên tiếng

Theo Tổng cục Hải Quan, quy định của Luật An toàn thực phẩm thì hàng hóa viện trợ không thuộc trường hợp miễn kiểm tra an toàn thực phẩm
08:53, 12/11/2021

Tổng cực Hải quan vừa có văn bản 5315/TCHQ-GSQL gửi cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa viện trợ.

Theo Tổng cục Hải quan, theo trình bày và tài liệu gửi kèm công văn thì lô hàng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi của kiều bào Úc viện trợ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là hàng hóa do nước ngoài viện trợ phi dự án cho Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ thì hàng hóa viện trợ không thuộc trường hợp miễn kiểm tra an toàn thực phẩm.

Do vậy, tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trao đổi với UBND TP HCM và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM để thực hiện hướng dẫn ngày 1/11/2021 của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đối với lô hàng viện trợ là sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với lô hàng, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chỉ đạo cho phép đưa hàng hóa về bảo quản trên cơ sở đề nghị của người khai hải quan theo quy định hiện hành.

Bà Tô Thị Bích Châu cho biết, Mặt trận Tổ quốc T.P Hồ Chí Minh đã xin ý kiến Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Trong khí Cục Thú y chỉ trong 2 ngày trả lời đồng ý, thì cục An toàn thực phẩm lại đề nghị TP. Hồ Chí Minh hỏi Chính Phủ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP