Reatimes.vn

TAG:

hệ thống cảng biển Việt Nam

 • 25/09/2021, 16:30

  Quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam: Miền Trung có 9 cảng biển loại 1  

  Quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam: Miền Trung có 9 cảng biển loại 1  

  Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam vừa được Chính phủ phê duyệt, các tỉnh miền Trung có 9/15 cảng biển loại 1 từ Thanh Hóa trở vào với 3 cảng tiềm năng thành cảng đặc biệt.

 • 16/09/2018, 06:01

  Bức tranh cảng biển Việt Nam sau hai thập kỷ quy hoạch

  Bức tranh cảng biển Việt Nam sau hai thập kỷ quy hoạch

  Ngày 12-10-1999, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 202/1999/QĐ-TTg về việc quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010, đây được xem là quyết định đóng vai trò bước ngoặt với ngành cảng biển Việt Nam khi lần đầu tiên một quy hoạch có quy mô toàn quốc được thực hiện theo cách thức tổng thể và thống nhất.


TOP