Reatimes.vn

TAG:

hình thức đầu tư BT

 • 29/05/2019, 20:31

  Lấp khoảng trống pháp luật về BT

  Lấp khoảng trống pháp luật về BT

  Hiện tượng BT đang là thách thức cho cơ chế của Nhà nước khi rất nhiều doanh nghiệp đã và đang nhắm đến việc “thâu tóm” đất vàng bằng nhiều cách khác nhau.

 • 21/01/2019, 06:00

  Dự án BT đổi đất cho đại gia, sai phạm ở tất cả các khâu

  Dự án BT đổi đất cho đại gia, sai phạm ở tất cả các khâu

  Việc thực hiện các dự án BT theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng còn thiếu chặt chẽ và minh bạch, cơ chế, chính sách chưa thật sự rõ ràng nên dễ tạo lỗ hổng thất thoát ngân sách và tài sản công.


TOP