Reatimes.vn

TAG:

hơ áo chờ chồng

  • 30/01/2020, 09:14

    Hơ áo chờ chồng

    Hơ áo chờ chồng

    U tôi lấy rơm đốt lên một đống lửa to, rồi người cầm chiếc áo cũ của bố tôi hơ lên ngọn lửa, đưa đi đưa lại trên ngọn lửa nóng, miệng lầm rầm khấn vái những câu gì đó mà trí óc non nớt của tôi lúc bấy giờ không hiểu...


TOP