Reatimes.vn

Hỗ trợ phục hồi, phát triển nhanh sản xuất, kinh doanh

Hỗ trợ phục hồi, phát triển nhanh sản xuất, kinh doanh

Bộ Công Thương vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
13:27, 20/02/2022

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố ưu tiên phân tích, dự báo thị trường, kịp thời có giải pháp ứng phó, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ sản xuất, tiêu dùng, tạo thuận lợi tối đa cho lưu thông hàng hóa. Cùng với đó, các đơn vị, địa phương hỗ trợ phục hồi, phát triển nhanh sản xuất, kinh doanh, nhất là trong ngành, lĩnh vực quan trọng như: Năng lượng, chế biến chế tạo, bán lẻ; kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý; công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu và hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu khác…

Bộ Công Thương tập trung triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án năng lượng, dự án trọng điểm về điện; hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia; quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia…

Về xuất khẩu, ngành Công Thương tiếp tục đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu; tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do; đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch… Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai chiến lược phát triển thương mại trong nước và Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP