Reatimes.vn

Hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cần trang nghiêm

Hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cần trang nghiêm

Chiều 24/4, Ban Tuyên giáo Trung ương đã họp với các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy về việc triển khai các hoạt động ở cấp Trung ương kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).
14:00, 29/04/2020
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo về tiến độ triển khai chuẩn bị các hoạt động; các kiến nghị, đề xuất để việc chuẩn bị đạt kết quả tốt nhất.

Theo đó, kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm các hoạt động lớn sau: Lễ kỷ niệm cấp quốc gia; Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Nghệ An thực hiện; Chương trình cầu truyền hình trực tiếp tại 5 điểm cầu Hà Nội, Tuyên Quang, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp; Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Sản xuất phim tài liệu, phóng sự, triển lãm, chương trình nghệ thuật, cuộc thi tìm hiểu về Bác…;

Toàn cảnh cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Mạnh Hùng đánh giá cao các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã triển khai hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) với một tinh thần một nghiêm túc, trách nhiệm.

Để tích cực triển khai các hoạt động ở cấp Trung ương kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị, các bộ, ngành Trung ương và địa phương cần tiếp tục phối hợp, chuẩn bị các hoạt động đảm bảo sự trang nghiêm nhưng có sức lay động lòng người, có sự lan tỏa rộng lớn trong toàn xã hội.

Song song với việc tổ chức các hoạt động, cần đặc biệt chú ý tới việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân, tích cực phòng, chống dịch Covid-19; đảm bao an toàn thông tin tới người dân.

“Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt của đất nước, là năm có nhiều ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước, yêu cầu đặt ra đối với việc tổ chức kỷ niệm phải đảm bảo nội dung hoạt động phong phú, sâu sắc, tương xứng với tầm vóc lịch sử, thời đại Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam” - Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị, các đơn vị được phân công nhiệm vụ cần triển khai thực hiện nghiêm túc, với tinh thần ngày càng tốt hơn, đảm bảo xúc động, chân thực, không lên gân, khô cứng; từ ngữ chuẩn mực, gần gũi, đi vào lòng người, có cách tiếp tận mới, vừa phù hợp với nhu cầu văn hóa nghệ thuật của người dân, vừa đáp ứng được yêu cầu tuyên truyền, giáo dục chính trị sâu sắc.

Nội dung tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020)

1. Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

2. Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

4. Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".

5. Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc và những nơi có Khu di tích, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Theo Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành)


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP