Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

TAG:

hướng ban thờ tuổi kỷ dậu 1969

  • 10/10/2021, 06:00

    Phong thủy trọn đời tuổi Kỷ Dậu – 1969

    Phong thủy trọn đời tuổi Kỷ Dậu – 1969

    Sinh từ ngày Lập xuân 18/12 năm Mậu Thân đến ngày 27/12 năm Kỷ Dậu (âm lịch), tức từ ngày 4/2/1969 – 3/2/1970 dương lịch. Niên mệnh: Đại Trạch Thổ khắc Thiên Hà Thủy.


TOP