Hướng bếp đại cát

Hướng bếp đại cát cho người nữ tuổi Quý Dậu 1993

Hướng bếp đại cát cho người nữ tuổi Quý Dậu 1993

Phong thủy

Chủ nhà nữ tuổi Quý Dậu đặt bếp hướng Tây Bắc sẽ được cả sức khỏe, tài lộc và may mắn, lại hóa giải được điều xấu của Tuyệt mệnh ở cung tọa.

Hướng bếp đại cát cho người nam tuổi Quý Dậu 1993

Hướng bếp đại cát cho người nam tuổi Quý Dậu 1993

Phong thủy

Người nam tuổi Quý Dậu – 1993 đặt bếp hướng Tây Bắc sẽ được Sinh khí rất tốt cho sức khỏe, tài lộc; lại hóa giải được Lục sát ở cung tọa.

Hướng bếp đại cát cho người nữ tuổi Nhâm Thân 1992

Hướng bếp đại cát cho người nữ tuổi Nhâm Thân 1992

Phong thủy

Nữ tuổi Nhâm Thân – 1992 nên đặt bếp hướng Tây Bắc để vượng cả tài lộc, con cái và sức khỏe, đồng thời hóa giải những điều xấu của Lục sát ở cung tọa.

Hướng bếp đại cát cho người nam tuổi Nhâm Thân 1992

Hướng bếp đại cát cho người nam tuổi Nhâm Thân 1992

Phong thủy

Nam tuổi Nhâm Thân – 1992 đặt bếp hướng Tây Bắc sẽ vượng cả tài lộc và sức khỏe, lại hóa giải được những điều xấu của Tuyệt mệnh ở cung tọa.

Hướng bếp đại cát cho người nữ tuổi Tân Mùi 1991

Hướng bếp đại cát cho người nữ tuổi Tân Mùi 1991

Phong thủy

Chủ nhà là nữ tuổi Tân Mùi – 1991 đặt bếp hướng Tây sẽ đón được tài lộc của Sinh khí, đồng thời tọa ở Đông lại hóa giải được những điều xấu của Ngũ quỷ.

Hướng bếp đại cát cho người nam tuổi Tân Mùi 1991

Hướng bếp đại cát cho người nam tuổi Tân Mùi 1991

Phong thủy

Chủ nhà là nam tuổi Tân Mùi – 1991 đặt bếp tọa Tây hướng Đông sẽ cực tốt vì không những đón được tài lộc của Sinh khí mà còn hóa giải được điều xấu của Ngũ quỷ.

Hướng bếp đại cát cho người nữ tuổi Canh Ngọ 1990

Hướng bếp đại cát cho người nữ tuổi Canh Ngọ 1990

Phong thủy

Chủ nhà nữ tuổi Canh Ngọ - 1990 đặt bếp hướng Tây Bắc sẽ rất tốt cho sức khỏe và con cái, lại hóa giải được những điều xấu của cung Tuyệt mệnh.

Hướng bếp đại cát cho người nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989

Hướng bếp đại cát cho người nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989

Phong thủy

Chủ nhà nữ tuổi Kỷ Tỵ - 1989 đặt bếp hướng Đông rất tốt vì được Diên niên chủ về hòa thuận, đồng thời hóa giải được điều xấu của Lục sát ở cung tọa.

Hướng bếp đại cát cho người nam tuổi Kỷ Tỵ 1989

Hướng bếp đại cát cho người nam tuổi Kỷ Tỵ 1989

Phong thủy

Người nam tuổi Kỷ Tỵ - 1989 đặt bếp hướng Tây sẽ được Thiên y chủ về sức khỏe, lại hóa giải được những điều xấu của Họa hại ở cung tọa.

Hướng bếp đại cát cho người nữ tuổi Mậu Thìn 1988

Hướng bếp đại cát cho người nữ tuổi Mậu Thìn 1988

Phong thủy

Phụ nữ tuổi Mậu Thìn – 1988 đặt bếp hướng Đông Nam sẽ đón được tài lộc của Diên niên, lại hóa giải được điều xấu của Ngũ quỷ.

Lên đầu trang
Top