Reatimes.vn

TAG:

hương thơm trái thị

  • 29/05/2021, 13:00

    Mùa thị

    Mùa thị

    Lớn lên, nhận biết được thì cây thị vườn nhà đã lừng lững trước ngõ. Bóng mát che rợp cả một góc vườn nhà hàng xóm. Tôi nhặt hoa, kết thành “vòng cườm” đeo lên cổ em gái tôi, tặng mấy bạn gái con nít cùng lứa...


TOP