Reatimes.vn

Hủy bỏ 55 dự án “ngâm” 3 năm chưa thực hiện ở tỉnh Kon Tum

Hủy bỏ 55 dự án “ngâm” 3 năm chưa thực hiện ở tỉnh Kon Tum

Ngày 22/2, UBND tỉnh Kon Tum quyết định hủy bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ghi trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện sau 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện thành phố của tỉnh.
05:50, 26/02/2023

UBND tỉnh Kon Tum hủy bỏ diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm chưa thực hiện, với tổng diện tích là 1.978,77ha/55 dự án.

Cụ thể, tại huyện Kon Rẫy có 8 dự án quy mô 354,18ha; huyện Đắk Glei có 8 dự án diện tích 8,55ha; TP. Kon Tum có 3 dự án quy mô 75,06ha; huyện Tu Mơ Rông có 9 dự án quy mô 159,53ha; huyện Kon Plông có 25 dự án quy mô 1.376ha…

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai Quyết định này trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở này.

TP. Kon Tum có 3 dự án, hơn 75ha đất thuộc diện phải thu hồi

Trước đó, ngày 17/2 vừa qua, UBND tỉnh Kon Tum đã giao các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để sớm triển khai các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án đầu tư về lĩnh vực du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

Gụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, UBND huyện Kon Plông và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát tiến độ, báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hút, triển khai các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông, nhất là các dự án đầu tư về lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Đồng thời đề xuất các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án. 

UBND tỉnh Kon Tum cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp tiến độ, báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hút, triển khai các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho thị trường./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP