TAG:

Huyền Trân công chúa

  • 26/07/2020, 08:00

    Ba bà công chúa triều Trần

    Ba bà công chúa triều Trần

    Dưới con mắt của khoa học lịch sử, dưới cái nhìn cận nhân tình và biện chứng khách quan, có thể nói, đó chính là những bà công chúa, những phụ nữ Việt vĩ đại đã góp công sức, trái tim, khối óc cho non sông nước Việt.


TOP