Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Không chấp thuận tiếp tục triển khai dự án Ruby – Madagui, Lâm Đồng

Không chấp thuận tiếp tục triển khai dự án Ruby – Madagui, Lâm Đồng

Việc ngừng triển khai dự án nhằm thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
06:30, 06/11/2021

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản 7781 về việc không chấp thuận tiếp tục triển khai dự án Khu du lịch văn hóa và nghỉ dưỡng cao cấp Ruby - Madagui (gọi tắt là dự án Ruby - Madagui) của Công ty Cổ phần Bất động sản Ruby, tại thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai).

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, văn bản nói trên được ban hành nhằm thực hiện Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; đồng thời xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tại báo cáo 521 ngày 14/10/2021 về kết quả rà soát dự án nói trên.

Dự án Ruby - Madagui của Công ty Cổ phần bất động sản Ruby có vốn đầu tư 99 tỷ đồng trên diện tích 9,37ha tại thị trấn Madagui. Cùng với việc không chấp thuận tiếp tục triển khai dự án Ruby - Madagui, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các thủ tục để ngừng hoạt động của dự án Ruby - Madagui theo quy định tại Điều 47 Luật Đầu tư 2020 và Điều 56 Nghị định số 31/2021NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

Trường hợp Công ty Cổ phần bất động sản Ruby không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động thì thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định theo Luật Đầu tư 2020. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả, xử lý đối với dự án, gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Cục Thuế tỉnh rà soát, xác định các nghĩa vụ tài chính còn nợ ngân sách của Công ty Cổ phần Bất động sản Ruby trong quá trình triển khai dự án và yêu cầu doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo dùng quy định (nếu có) trước ngày 20/11/2021. UBND huyện Đạ Huoai phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất, chấp hành trật tự xây dựng tại dự án “Khu du lịch văn hóa và nghỉ dưỡng cao cấp Ruby - Madagui”. Giám sát việc chấp hành của nhà đầu tư trong quá trình tạm ngừng hoạt động dự án./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP