Kiếm Phong Kim

Hướng bếp đại cát cho người nữ tuổi Quý Dậu 1993

Hướng bếp đại cát cho người nữ tuổi Quý Dậu 1993

Phong thủy

Chủ nhà nữ tuổi Quý Dậu đặt bếp hướng Tây Bắc sẽ được cả sức khỏe, tài lộc và may mắn, lại hóa giải được điều xấu của Tuyệt mệnh ở cung tọa.

Hướng bếp đại cát cho người nam tuổi Quý Dậu 1993

Hướng bếp đại cát cho người nam tuổi Quý Dậu 1993

Phong thủy

Người nam tuổi Quý Dậu – 1993 đặt bếp hướng Tây Bắc sẽ được Sinh khí rất tốt cho sức khỏe, tài lộc; lại hóa giải được Lục sát ở cung tọa.

Hướng bếp đại cát cho người nữ tuổi Nhâm Thân 1992

Hướng bếp đại cát cho người nữ tuổi Nhâm Thân 1992

Phong thủy

Nữ tuổi Nhâm Thân – 1992 nên đặt bếp hướng Tây Bắc để vượng cả tài lộc, con cái và sức khỏe, đồng thời hóa giải những điều xấu của Lục sát ở cung tọa.

Hướng bếp đại cát cho người nam tuổi Nhâm Thân 1992

Hướng bếp đại cát cho người nam tuổi Nhâm Thân 1992

Phong thủy

Nam tuổi Nhâm Thân – 1992 đặt bếp hướng Tây Bắc sẽ vượng cả tài lộc và sức khỏe, lại hóa giải được những điều xấu của Tuyệt mệnh ở cung tọa.

Lên đầu trang
Top