Reatimes.vn

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra sai phạm của Khu LHTTQG Mỹ Đình

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra sai phạm của Khu LHTTQG Mỹ Đình

Sai phạm diễn trong giai đoạn Khu LHTTQG Mỹ Đình do ông Cấn Văn Nghĩa làm giám đốc. Ông Nghĩa đã nghỉ hưu từ tháng 9/2018, hiện tại đang là Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính.
07:02, 20/02/2019
Khu LHTTQG Mỹ Đình bị nhiều doanh nghiệp tố sai phạm. Ảnh: Đ.H

Khu LHTTQG Mỹ Đình bị nhiều doanh nghiệp tố sai phạm. Ảnh: Đ.H

Như Lao Động đã đưa thông tin về hoạt động cho thuê đất kinh doanh ngắn hạn của Khu LHTTQG Mỹ Đình giai đoạn 2012-2017 bị Chi Cục thuế quận Nam Từ Liêm đã gửi văn bản truy thu hơn 300 tỷ đồng từ tháng 3/2018.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1858 của ngày 7/9/2018 của Tổng KTNN về việc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017 của Bộ VHTTDL, KTNN đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Mỹ Đình.

Kết luận của KTNN cho biết, đối với các hợp đồng cho thuê mặt bằng ngắn hạn thuộc khu đất chờ dự án để kinh doanh dịch vụ, kho bãi, Khu Liên hợp đã ký hợp đồng cho thuê chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ VHTTDL, Bộ Tài chính.

Các hợp đồng cho thuê ngắn hạn chưa thực hiện đấu giá và công khai mức giá cho thuê tài sản theo quy định Khoản 3, Điều 14, Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016. Chưa thực hiện kê khai, nộp tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP năm 2014 của Chính phủ “Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước” đối với các hợp đồng cho thuê mặt bằng ngắn hạn thuộc khu đất chờ dự án.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra một số hợp đồng cho thuê mặt bằng ngắn hạn (từ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm), KTNN phát hiện bản chất đây là hợp đồng dài hạn do đơn vị thực hiện ký nhiều hợp đồng tại các thời điểm khác nhau với cùng 1 công ty, tại một địa điểm hoặc ký từ 2, 4 phụ lục hợp đồng trong 1 năm và lặp đi lặp lại nhiều năm.

Việc này dẫn đến một số doanh nghiệp thuê đất đã đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi kiên cố không đúng như điều khoản trong hợp đồng quy định bên B (bên đi thuê) chỉ được triển khai tạo lập, lắp đặt, sửa chữa các hạng mục trên mặt bằng thuê là công trình, kiến trúc tạm thời, đơn sơ, sử dụng vật liệu nhẹ, không kiên cố và thời gian di dời thoát dỡ khi bên A (bên cho thuê) yêu cầu chấm dứt hợp đồng.

Kết luận KTNN cũng đề cập đến việc Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm yêu cầu Khu LHTTQG Mỹ Đình nộp tiền thuê đất của các hợp đồng thuê mặt bằng ngắn hạn tại Thông báo số 2783/CCT-TBTK ngày 14/3/2018 với số tiền hơn 45 tỷ đồng (chỉ tính tiền thuê đất của các hợp đồng đang cho thuê tại thời điểm kiểm tra, chưa tính tiền thuê đất cả năm 2017, cũng như chưa truy thu đối với các hợp đồng từ những năm trước).

Đối với các hợp đồng hợp tác kinh doanh dài hạn, về chủ trương, Mỹ Đình được cho phép thực hiện thí điểm hợp tác liên doanh, liên kết khai thác cơ sở vật chất phải phù hợp với quy hoạch được duyệt và chức năng, nhiệm vụ, không được làm thay đổi mục đích sử dụng đất, phần diện tích thực hiện liên doanh, liên kết phải nộp tiền thuê đất theo quy định.

Tuy nhiên, Khu LHTTQG Mỹ Đình cũng chưa thực hiện đầy đủ nộp tiền thuê đất theo quy định. Việc cho thuê mặt bằng ngắn hạn chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, không được cơ quan quản lý về quy hoạch xây dựng thoả thuận dẫn đến không có giải pháp về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, nguy cơ phát sinh ô nhiễm môi trường, cháy nổ xảy ra.

Ai chịu trách nhiệm?

Kết luận KTNN đã kiến nghị một loạt vấn đề, trong đó có việc đối với các hợp đồng liên doanh, liên kết dài hạn, cho thuê mặt bằng ngắn hạn thuộc khu đất xen kẹt, đất chờ dự án báo cáo Bộ VHTTDL để làm việc với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan của TP.Hà Nội để xác định vị trí, diện tích thuê mặt bằng, đất đai vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, làm cơ sở kê khai, nộp tiền thuê đất theo quy định. Thực hiện thu hồi, nộp ngân sách nhà nước về tiền thuê đất của các hợp đồng liên kết, cho thuê đất dài hạn đối với 5 doanh nghiệp trong liên doanh, liên kết còn nợ.

Khu LHTTQG Mỹ Đình phải thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để đơn vị thuê đất chờ dự án ngắn hạn đầu tư xây dựng nhà xưởng kiên cố, kho bãi, dẫn đến việc chậm thực hiện chỉ đạo chấm dứt hợp đồng của Bộ VHTTDL.

Cần nhớ rằng, đây là giai đoạn mà Khu LHTTQG Mỹ Đình do ông Cấn Văn Nghĩa làm giám đốc. Ông Nghĩa đã nghỉ hưu từ tháng 9/2018, hiện tại đang là Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính.

Một câu hỏi đặt ra là Khu LHTTQG Mỹ Đình sẽ truy thu tiền thuê đất như thế nào? Theo văn bản làm việc với liên ngành TP. Hà Nội, Mỹ Đình cho biết hợp đồng với các đơn vị thuê măt bằng đã thanh lý.

Nguyên Giám đốc Cấn Văn Nghĩa hiện cũng đã nghỉ hưu, việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sẽ được thực hiện ra sao?

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP