Kiểm toán Nhà nước khu vực 4

Kiểm toán Nhà nước "soi" sử dụng ngân sách, tài sản công tại TP.HCM

Kiểm toán Nhà nước "soi" sử dụng ngân sách, tài sản công tại TP.HCM

Thời sự

Phó kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 4 Nguyễn Đức Tín vừa công bố Quyết định kiểm toán về Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của TP.HCM.

Lên đầu trang
Top